กลับหน้าหลัก
   1. ท่านั่งวัชระ
   2. ท่าเด็ก
   3. ท่ากระต่ายหมอบ
   4. ท่านอนบนฝ่าเท้า
   5. ท่าแม่หนุมาน
   6. ท่าครึ่งงู
   7. ท่าวัวหมอบ
   8. ท่าอูฐ
   9. ท่าอีกาเดิน
   10. ท่าสิงโต
   11. ท่าแมว
   12. ท่านั่งหลังตรง
   13. ท่านั่งดอกบัวครึ่งดอก
   14. ท่าบิดสันหลัง
   15. ท่าบิดลำตัว
   16. ท่าหัวถึงเข่า
   17. ท่าคีม
   18. ท่าเรือ
   19. ท่าตะขอ
   20. ท่ายิงธนูแบบที่ 1แบบที่ 2
   21. ท่านั่งกางขา
   22. ท่านั่งดอกบัว
   23. ท่าดอกบัว
   24. ท่ากบ
   25. ท่าดอกบัวผูก
   26. ท่าโยคะมุทรา
   27. ท่าสามเหลี่ยมแบบนั่ง
   28. ท่าปลา
   29. ท่าผีเสื้อ
   30. ท่าจิกผม
 
 

<< วีดิทัศน์การฝึกโยคะท่าแมว >>           คำแนะนำก่อนการใช้งาน
          เพื่อให้การใช้งานบทเรียนสมบูรณ์ที่สุด ควรตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของท่านติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้แล้ว
หากยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไอคอนข้างล่างนี้
Adobe Acrobat Reader 8
สำหรับเปิดไฟล์เอกสารนามสกุล *.pdf
Plash Player 8
สำหรับดู Flash Animation
สำหรับดูไฟล์วิดีโอนามสกุล *.mpg/*.avi /*.asf /*.wmv /*.dat/*.mp4/*.3gp
Real Player 10

สำหรับดูไฟล์วิดีโอนามสกุล *.rm